DZIAŁKA DLA DEWELOPERA Wrocław, Fabryczna

3 490 000 zł
Sprzedaż
Numer oferty: 93860219
Rodzaj nieruchomości: Działka budowlana
Powierzchnia (M 2)
9015.00

Opis

Do sprzedaży działka budowlana z pełnym uzbrojeniem dla dewelopera na wrocławskich Maślicach. Oferowana nieruchomość objęta jest Planem Miejscowym który przewiduje dla niej następującą funkcję

1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) handel detaliczny małopowierzchniowy,
c) gastronomia,
d) pracownie artystyczne,
e) biura,
f) usługi drobne,
g) poradnie medyczne,
h) obiekty lecznictwa zwierząt,
i) infrastruktura drogowa,
j) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych nie
może być większa niż trzy, przy czym trzecią kondygnację dopuszcza się wyłącznie
w formie poddasza;
2) powierzchnia użytkowa obiektu o przeznaczeniu, o którym mowa w ust.1 pkt 2 lit.
b do h, wbudowanego w budynek mieszkalny nie może być większa niż 150 m²;
3) wille miejskie, dopuszcza się na działkach
budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m²;
4) co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej domu mieszkalnego
jednorodzinnego lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy przeznaczyć na zieleń.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenów:
1) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie może być większa niż trzy, przy czym trzecią kondygnację dopuszcza się wyłącznie w formie poddasza;
2) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie może być większa niż 14 m, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
3) na terenach, dla których przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wysokość budynków mieszkalnych wielorodzinnych nie może być większa niż 14 m;
4) wysokość budynków niemieszkalnych nie może być większa niż 16 m, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
5) wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej nie może przekraczać:
a) 0,5 – dla działki z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolno stojącym,
b) 0,8 – dla działki z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym szeregowym,
c) 1,2 – dla działki zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
6) dopuszcza się następujące rodzaje dachów:
a) dachy spadziste o nachyleniu połaci od 30° do 45° dwuspadowe lub
czterospadowe,
b) dachy płaskie;

Cena do Negocjacji.
Zapraszam do kontaktu:

Piotr, nr tel.: 504 780 483
Merkury Nieruchomości
biuro: 71 372-41-48,
e-mail: merkury@nieruchomosciwroclaw.pl

Więcej zdjęć i ofert na stronie
www.nieruchomosci-wroclaw.pl
www.merkury.gratka.pl

Polub nas na Facebooku: www.fb.com/BiuroNW

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Nr licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo: 2366

Każdy klient, który dokona zakupu nieruchomości za pośrednictwem biura Merkury i weźmie kredyt za pośrednictwem Domu Kredytowego Notus otrzyma roczne ubezpieczenie nieruchomości mieszkaniowej od ognia i innych zdarzeń losowych.

Kontakt z agentem