Działka Budowlana Bielany Wrocławskie Bielany Wrocławskie

1 500 000 zł
SKU: 165970219
Typ: Działka budowlana
Powierzchnia (M 2)
1843.00

Opis

                            OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ 
Zapraszam Państwa do zapoznania się z oferta nieruchomości gruntowej położonej w Bielanach Wrocławskich gmina Kobierzyce. 

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się przy głównej ulicy Bielan jaką jest ulica Kłodzka, orientacyjny adres nieruchomości to ulica Kłodzka 10a 
Prezentowana nieruchomość znajduje się w odległości ok 2,5 km od wjazdu na autostradę A4 i w odległości ok 10 km od Centrum Wrocławia. 
Oferowana nieruchomości to działka gruntu o przybliżonej powierzchni 1843 m2, który to wartość wynika z faktu, iż przedmiotowa działka gruntu zostanie wydzielona z działki gruntu o numerze geodezyjnym 190/2 
Szacowany termin realizacji podziału to lipiec/sierpień 2023 roku. 
Prezentowana nieruchomość kształtem zbliżona jest do prostokąta o wymiarach ok  28,5 m (szerokość frontu od ulicy Kłodzkiej) oraz ok 60 m od strony ulicy Świerkowej. 
W bezpośrednim sąsiedztwie działki w ulicach do których przylega obecne są wszystkie sieci uzbrojenia(gaz, woda, prąd i kanalizacja) 
Nieruchomość objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego , który przewiduje dla niej następujące funkcje 
 Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone na rysunku planu symbolami: 16MN/U, dla których obowiązują:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami z zakresu:
finansów, gastronomii, handlu detalicznego i hurtowego, 
niepublicznych usług oświaty,
usług obsługi firm i klienta,
niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej,
usług turystyki, kultury,
usługi obsługi pojazdów samochodowych;

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi sportu i rekreacji;
3) zakaz prowadzenia działalności związanej z logistyką (magazyny, składy, bazy), obsługą transportu, punktów skupu i składowania surowców wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich, obrotem paliwami, odpadami;
4) dopuszczenie przeznaczenia uzupełniającego, pod warunkiem iż nie przekroczy 49% powierzchni całkowitej budynku lub terenu działki budowlanej;
5) dopuszczenie lokalizacji usług w lokalach użytkowych budynku mieszkalnego lub w pomieszczeniach dobudowanych lub w wolnostojących budynkach usługowych – o łącznej powierzchni zabudowy do 200 m2.2.
Dla terenów, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, jak na rysunku planu, w odległości:
1) 10 m, liczonej od linii rozgraniczającej terenu drogi 10KDL;
2) 6 m, liczonej od linii rozgraniczającej terenów pozostałych dróg.
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, ustala się:
1) układ zabudowy – wolnostojąca lub bliźniacza;
2) parametry budynków mieszkalnych:
a) liczba kondygnacji nadziemnych części budynków – maksymalnie 3 kondygnacje, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego,
b) wysokość budynków – maksymalnie 12 m, w tym wysokość do linii okapów dachu nie może przekraczać8 m,
c) rodzaj dachu – dwuspadowy, o symetrycznym układzie połaci dachowych,
d) rodzaj pokrycia dachu – dachówka ceramiczna, dachówka cementowa lub materiał dachówko podobny,
e) kąt nachylenia połaci dachowych – pomiędzy 35 a 45°,
f) kolorystyka pokrycia dachowego – matowa w kolorze ceglastym;
3) parametry budynków innych, niż o których mowa w pkt 2:
a) liczba kondygnacji nadziemnych części budynków – maksymalnie 2 kondygnacje,
b) wysokość budynków – maksymalnie 12 m,
c) rodzaj dachu – dwuspadowy, o symetrycznym układzie połaci dachowych,
d) rodzaj pokrycia dachu – dachówka ceramiczna, dachówka cementowa lub materiał dachówko podobny,
e) kąt nachylenia połaci dachowych – pomiędzy 30 a 45°, 
f) kolorystyka pokrycia dachowego – matowa w kolorze ceglastym;
4) wysokość budowli – maksymalnie 15 m.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, w zakresie wskaźników zagospodarowania terenu, ustala się:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej – 60%;
2) minimalna powierzchnia działki:
a) dla jednego budynku mieszkalnego typu wolnostojącego – 800 m2,
b) dla jednego segmentu budynku mieszkalnego typu bliźniaczego – 500 m2,
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30%;
4) minimalna powierzchnia działki budowlanej przypadająca na 1 lokal mieszkalny:
a) dla jednego budynku mieszkalnego typu wolnostojącego – 360 m2
 b) dla jednego segmentu budynku mieszkalnego typu bliźniaczego – 225 m2;
5) dopuszcza się, aby nie więcej niż jedna nowo wydzielana działka budowlana spośród działek wydzielanych z danej działki miała pomniejszoną o 10% minimalną wielkość, określoną w pkt 2.5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 3
W razie jakichkolwiek pytań Zapraszam do kontaktu i na prezentację.
Piotr Rosiek
Merkury Nieruchomości
tel. 607-500-477
biuro: 71 372-41-48
e-mail: piotr.rosiek@nieruchomosciwroclaw.pl
Więcej zdjęć i ofert na stronie
www.nieruchomosci-wroclaw.pl
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Nr licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo: 2366
Bezpłatnie udzielamy pomocy w uzyskaniu najlepszego kredytu hipotecznego.

Oferta nr 165970219 wysłana z systemu LocumNet Online

Kontakt do Agenta

Piotr Rosiek

Specjalista ds. nieruchomości
Numer licencji PFRN: 22777 Zajmuje się nieruchomościami od 2007 roku, z pasją angażuje się w pośrednictwo w sprzedaży oraz najmie nieruchomości wszelakich. „Każdą pracę da się wykonać, jeśli podzielimy ją na etapy” I speak English, Spanish and Italian, call for more details!  

Błąd: Brak formularza kontaktowego.