Brak komentarzy

25 lecie Merkury Nieruchomości

W związku z jubileuszem Biura Nieruchomości Merkury, dziękujemy naszym klientom za zaufanie! To ogromny zaszczyt współpracować z Państwem, zapraszamy do dalszej owocnej współpracy.

Brak komentarzy

Wszystko o dodatku mieszkaniowym

Osobom, które mają zbyt niskie dochody, aby opłacić koszty związane z mieszkaniem, przysługuje dodatek mieszkaniowy. W ustawie są zapisane precyzyjne kryteria, które trzeba spełnić, aby otrzymać takie wsparcie z miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Wyjaśniamy, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy i na jak długo jest przyznawany.

Z tego artykułu dowiesz się:

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego są uregulowane w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Jednak informację o tym, czy taka forma pomocy nam przysługuje, można także uzyskać w miejskim ośrodku pomocy społecznej, na którego terenie działania mieszkamy.

Czym jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy to forma wsparcia socjalnego dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów utrzymania mieszkania, gdzie jego wysokość ustalana jest indywidualnie przez MOPS na podstawie dochodów, powierzchni mieszkania i kosztów jego utrzymania.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem socjalnym przyznawanym przez państwo osobom, których nie stać na to, aby utrzymać mieszkanie, czyli płacić czynsz czy rachunki. Dodatek jest wypłacany regularnie aż do momentu, gdy sytuacja majątkowa beneficjentów na tyle się poprawi, że będą mogli wyłącznie z własnych dochodów ponosić opłaty za mieszkanie.

Warto wiedzieć, że nie ma stałej wysokości dodatku mieszkaniowego, bo zależy on od indywidualnej sytuacji. MOPS wylicza tę kwotę na podstawie dochodów członków gospodarstwa domowego, powierzchni użytkowej lokum oraz tego, ile kosztuje jego utrzymanie.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do mieszkania, mieszkającym w lokalu spełniającym kryteria metrażowe i zarabiającym poniżej określonych limitów, ale nie jest dostępny dla osób przebywających w instytucjach zapewniających całodzienne utrzymanie.

Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić trzy główne kryteria:

 • posiadać tytuł prawny do mieszkania,
 • zamieszkiwać lokal, który spełnia kryteria metrażowe,
 • zarabiać mniej niż ustalone w ustawie limity.

Tytuł prawny który umożliwia uzyskanie dodatku mieszkaniowego to:

Taka forma pomocy nie przysługuje więc osobom, które całodobowo przebywają w ośrodkach zapewniających utrzymanie, tj. w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, szkole czy zakładzie karnym.

Jakie kryteria dochodowe i metrażowe trzeba spełnić, aby uzyskać dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest dostępny dla osób, których dochód nie przekracza ustalonych limitów i zamieszkujących lokale o określonej powierzchni, zależnej od liczby osób w gospodarstwie.

Kryteria dochodowe są ustalane na gospodarstwo domowe łącznie w przypadku osób samotnych oraz na członka rodziny w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Do gospodarstwa wlicza się tylko osoby, które realnie w nim zamieszkują, a nie tylko są zameldowane albo całodobowo przebywają w państwowych ośrodkach.

Warto wiedzieć, że limity dochodowe są uzależnione od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które w lutym każdego roku podaje do publicznej wiadomości Główny Urząd Statystyczny.

Kryteria dochodowe są różne dla osób mieszkających samotnie oraz dla gospodarstw kilkuosobowych. Zmieniają się każdego roku, a to, ile wynoszą, najlepiej sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sekcji „Polityka mieszkaniowa”. Pomocny może być też interaktywny formularz „Uzyskaj dodatek mieszkaniowy”.

Aby więc być uprawnionym do otrzymywanie tej formy pomocy, trzeba w ciągu 3 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku zarabiać miesięcznie na osobę mniej niż wynoszą ustalone limity.

Limity zarobków na osobę przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy:

 • 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dla gospodarstw jednoosobowych),
 • 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dla gospodarstw wieloosobowych).

Kolejnym warunkiem, który trzeba spełnić, jest kryterium metrażowe. Powierzchnia mieszkania jest uzależniona od liczby osób, które je zajmują.

Limity powierzchni mieszkania na osobę przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy:

 • jedna osoba: 35 – 45,50 mkw,
 • dwie osoby: 40 – 52 mkw,
 • trzy osoby: 45 – 58,50 mkw,
 • cztery osoby: 50 – 71,50 mkw,
 • pięć osób: 55 – 84,50 mkw,
 • sześć osób: 60 – 91 mkw.

Gdy lokal zamieszkuje więcej osób, to na każdą z nich dostępny limit zwiększa się o 5 mkw. Jeżeli zaś mieszka w nim osoba, poruszająca się na wózku albo niepełnosprawna, która wymaga przebywania w osobnym pokoju, to limit rośnie do 15 mkw.

Na jak długo przyznawany jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, ale warto wiedzieć, że ma charakter świadczenia ciągłego. Jeżeli więc po pół roku nasza sytuacja materialna się nie poprawiła i wciąż spełniamy warunki do uzyskania tej formy pomocy, to wniosek można złożyć ponownie nieograniczoną liczbę razy.

Jak złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, należy złożyć w miejscowym ośrodku pomocy społecznej wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody, powierzchnię mieszkania i wydatki na jego utrzymanie.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć w miejskim ośrodku pomocy społecznej następujące dokumenty:

 • wniosek o dodatek mieszkaniowy (odpowiedni druk jest dostępny na stronach internetowych urzędu miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej albo w tych placówkach w formie papierowej),
 • deklarację o uzyskiwanych dochodach gospodarstwa domowego (z ostatnich 3 miesięcy),
 • dokument, który potwierdzi, ile wynosi powierzchnia użytkowa mieszkania,
 • rachunki lub inne dokumenty potwierdzające wydatki na utrzymanie mieszkania (czynsz, energia, woda, odpady, ryczałt na zakup opału czy składki dla spółdzielni mieszkaniowej).

Źródło: https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/kto-i-jak-moze-uzyskac-dodatek-mieszkaniowy-29135.html.

Brak komentarzy

2024 rok sprzyja zakupom większych metraży

W ostatnim kwartale 2023 roku oferta kawalerek i małych mieszkań 2-3 pokojowych została wydrenowana przez osoby korzystające z kredytowania w ramach preferencyjnego programu Bezpieczny Kredyt 2%. Szansę na zakup zgodny z preferencjami mają za to osoby celujące w mieszkania o dużej powierzchni i niezależne od zewnętrznego finansowania. Poznaj wskazówki od profesjonalistów rynku, dlaczego warto rozważyć zakup większego mieszkania lub domu właśnie dziś.

Krajobraz po 2023 roku na rynku nieruchomości

Wygaszony już program BK2% sprawił, że mieszkania spełniające jego kryteria w końcówce roku sprzedawały się na pniu, do tego panująca wówczas niepewność związana z jego finansowaniem w 2024 doprowadziła do tego, że nawet bardzo wygórowane ceny ustalane przez sprzedających, nie odstraszały tych, którzy chcieli zdążyć z zakupem. Krajobraz po IV kwartale 2023 roku jest więc taki: bardzo nakręcony popyt pociągnął za sobą wzrost cen. A wysokie ceny nieruchomości dotykały wszystkich uczestników rynku: nie tylko tych, którzy mogli kupić z dopłatą państwa, ale także tych, którzy planują kupić za gotówkę lub muszą wystąpić do banku o zwykły kredyt hipoteczny. Stały wzrost cen nieruchomości sprawia także, że ci, których jeszcze na to stać, mobilizują się do zakupu, bo przewidują, że już za chwilę będzie jeszcze drożej, a ich plany zakupowe mogą się nie zrealizować. Każda kolejna podwyżka cen powoduje bowiem, że na rynku pozostaje coraz mniej osób, które są w stanie dokonać zakupu mieszkania.

Wnioski z badania nastrojów rynkowych INPON za IV kwartał 2023 roku dają perspektywę, że kiedy po małe mieszkania ustawiają się kolejki, początek 2024 roku to dobry moment na zakup dużego mieszkania o powierzchni większej niż 80 mkw. lub domu, które nie kwalifikują się do zakupu w ramach programów rządowych ze względu na ustanawiane w nich limity. Z uwagi na mniejsze zainteresowanie nimi wśród poszukujących, łatwiej jest je teraz kupić. Jeśli dodatkowo w grę wchodzą mieszkania gorzej skomunikowane, w starszym budownictwie czy do remontu – szanse na zakup dodatkowo rosną.

Jeśli więc masz stabilną sytuację finansową, masz kapitał lub pewność co do dochodów i zdolności kredytowej, a rozważałeś nabycie większej nieruchomości – teraz może być na to najlepszy czas.

Co przemawia dzisiaj za zakupem dużego mieszkania?

 • Kiedy na rynku panuje szał zakupowy w segmencie małych mieszkań, w segmencie tych większych panuje mniejsza konkurencja wśród kupujących.
 • Duże mieszkania są obecnie na rynku dłużej, co daje klientom więcej czasu na podejmowanie decyzji bez presji.
 • W kwestii cen większych mieszkań sprzedający mogą być bardziej elastyczni, co daje przestrzeń do negocjacji i możliwość uzyskania korzystniejszej oferty.
 • Długoterminowa perspektywa inwestycyjna – większe mieszkanie może spełniać rosnące potrzeby przyszłych nabywców, zwłaszcza rodzin.
 • Większe mieszkania są obecnie bardziej atrakcyjne w kontekście stosunku ceny do jakości.
 • Mniejszy popyt na duże mieszkania sprawia, że ich wybór jest większy, co daje to możliwość wyboru zgodnego z preferencjami klienta.

Źródło: https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/potrzebujesz-wiecej-miejsca-2024-rok-sprzyja-zakupom-wiekszych-metrazy-29315.html

Brak komentarzy

Indeks Nastrojów Rynkowych

W IV kwartale 2023 r. lekkim chłodem powiało na całym rynku nieruchomości. Nastroje najbardziej pogorszyły się jednak w mieszkaniówce, co było efektem m.in. wyczerpania puli środków dostępnych w ramach Bezpiecznego Kredytu 2% i niepewności co do przyszłości programu – tak wynika z najnowszego badania nastrojów rynkowych, które przeprowadził portal Nieruchomosci-online.pl.         

W IV kwartale 2023 r. indeks nastrojów rynkowych (INPON) spadł o 5 pkt i wynosi 55,5 pkt. Pomimo obniżenia wartości wskaźnika w końcówce roku barometr koniunktury na rynku nieruchomości wciąż utrzymuje się lekko powyżej poziomu optymizmu, który wyznacza granica 50 pkt. Co ważne, mimo ostatniego spadku nastrojów, jest to i tak o wiele lepszy wynik niż w analogicznym okresie 2022 r. (poprawa rok do roku o 9 pkt). 

– W kolejnej części naszego badania nastrojów wzięło udział ponad 1200 agentów nieruchomości z całej Polski. Analiza opinii z tak dużej próby wskazuje, że na obniżenie wartości indeksu w IV kwartale wpłynęły przede wszystkim trzy czynniki: wyczerpanie się pieniędzy w ramach Bezpiecznego Kredytu 2%, ewidentnie rzucające się w oczy przeszacowanie cen wielu nieruchomości, a także to, że ostatni kwartał roku charakteryzuje się zazwyczaj mniejszą aktywnością kupujących – komentuje Alicja Palińska z działu analiz Nieruchomosci-online.pl.       

Wykres – indeks nastrojów rynkowych IV kwartał 2023

Mało chętnych na duże mieszkania 

W IV kwartale najwyższą ocenę spośród wszystkich kategorii nieruchomości miały mieszkania, ale jednocześnie to one zanotowały też najmocniejszy spadek nastrojów. Ocena dla segmentu mieszkań większych niż kawalerki spadła aż o 8,7 pkt. Nieco mniejszy spadek zanotowały mieszkania 1-pokojowe: spadek o 7,3 pkt.   

W IV kwartale wciąż były poszukiwane przede wszystkim kawalerki lub mieszkania 2- i 3-pokojowe w cenie do 500-800 tys. zł. Problemem cały czas pozostawała jednak nierównowaga między podażą a popytem na takie mieszkania. Natomiast znalezienie chętnych na większe mieszkania nadal było trudne.

– Ważnym czynnikiem destabilizującym sytuację na rynku było oczekiwanie na decyzje rządu w kwestii przyszłości Bezpiecznego Kredytu 2%, czy w nowym roku znajdą się pieniądze na jakikolwiek program. Wśród wielu kupujących zapanowały więc pośpiech, stres i irytacja, przez co umowy były zawierane szybciej. W przypadku atrakcyjnych nieruchomości często dochodziło też do licytacji ceny w górę – dodaje Alicja Palińska z Nieruchomosci-online.pl. 

Badanie nastrojów rynkowych – kategorie nieruchomości

W IV kwartale lekkim chłodem powiało jednak na całym rynku nieruchomości, chociaż z różną intensywnością. Indeks nastrojów obniżył się także w segmentach domów (spadek o 3,7 pkt), działek budowlanych (spadek o 1,2 pkt) oraz najmu (kawalerki – spadek o 6 pkt, większe mieszkania – spadek o 6,7 pkt).  

W 2024 r. kluczowa będzie odbudowa podaży  

W ramach badania nastrojów sprawdzono też prognozy na I kwartał 2024 r. W przypadku kawalerek na sprzedaż większość pośredników przewiduje umiarkowany wzrost popytu (43 proc.). Jednak całkiem spora grupa agentów spodziewa się utrzymania koniunktury z końcówki ubiegłego roku (36 proc.). W przypadku większych mieszkań na sprzedaż grono pesymistów jest większe. Wprawdzie 44 proc. agentów prognozuje wzrost popytu w I kwartale, ale aż 31 proc. spodziewa się spadku zainteresowania ze strony kupujących (a 24 proc. przewiduje stabilizację).  

W opinii pośredników istnieje też duże prawdopodobieństwo, że wzrosną oczekiwania cenowe sprzedających – wyższe ceny kawalerek prognozuje prawie 58 proc. przedstawicieli biur nieruchomości, a większych mieszkań – 54 proc

– Zapowiedź programu Mieszkanie na Start, który ma wprowadzać kryteria dochodowe i rodzinne, pokazuje, że nowy rząd podejmuje próbę stymulowania rynku mieszkaniowego. Podtrzyma to popyt w drugiej połowie 2024 r. i zachęci też deweloperów oraz sprzedających do stabilizacji oczekiwań co do swoich ofert. Kluczowe będzie odbudowanie się podaży na rynku pierwotnym po słabym 2023 r. oraz dalszy wzrost dostępności kredytów – mówi dr hab. Bogusław Półtorak, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

W pozostałych analizowanych kategoriach nieruchomości – czyli w domach, działkach budowlanych i najmie – w I kwartale 2024 r. czeka nas prawdopodobnie stabilizacja zarówno popytu, jak i cen. Takiego zdania (w przypadku wszystkich tych segmentów) jest mniej więcej połowa ankietowanych.     

Źródło: https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/wsrod-kupujacych-pospiech-stres-i-irytacja-indeks-nastrojow-w-iv-kwartale-2023-29209.html

Popyt – prognozy na I kwartał 2023
Ceny – prognozy na I kwartał 2024
Brak komentarzy

Rekordy w kredytach hipotecznych

BIK opublikował najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce. Szczególnie interesujące są te, które dotyczą kredytów hipotecznych. Listopad był bowiem drugim po październiku najlepszym miesiącem w historii rynku tych produktów. Banki udzieliły 23,7 tys. kredytów na łączną kwotę 9,592 mld zł.

Rekordowe wyniki w sprzedaży kredytów hipotecznych, zanotowane przez BIK w październiku i listopadzie, zostały pobudzone przez program Bezpieczny Kredyt 2%. Zwiększył on popyt na te produkty oraz doprowadził do wzrostu cen nieruchomości. Dodatkowo, wzrosty odnotowano również w innych kategoriach kredytowych, w tym kredytach gotówkowych i ratalnych, co wskazuje na ogólnie rosnącą aktywność kredytową w Polsce.

Sprawcą padających rekordów jest oczywiście rządowy program Bezpieczny Kredyt 2 proc. To on pobudził popyt na kredyty mieszkaniowe w tak dużym stopniu, że banki nie nadążały z przyjmowaniem wniosków.

Średnia kwota kredytu, o którą wnioskowali klienci, wyniosła w listopadzie 404,3 tys. zł i była wyższa aż o 23,5 proc. niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. Głównie dlatego, że program spowodował skokowy wzrost cen nieruchomości i aby kupić ten sam dom lub mieszkanie, trzeba było zapłacić więcej niż kilka miesięcy wcześniej, a tym samym wziąć większy kredyt.

Sprawdź, jaką masz zdolność kredytową

Rekordy w październiku i listopadzie mimo startu programu w lipcu

Październik był miesiącem, w którym banki udzieliły kredytów hipotecznych na najwyższą kwotę w ujęciu miesięcznym w historii. W listopadzie dobra passa była kontynuowana i mimo delikatnego spadku miesiąc do miesiąca, to zarówno liczba, jak i wartość udzielonego finansowania są wciąż bardzo wysokie.

Dlaczego w danych Biura Informacji Kredytowej rekordy pojawiły się dopiero teraz, skoro program wystartował już w lipcu? Wynika to z tego, że zazwyczaj od momentu złożenia wniosku kredytowego aż do wypłaty środków mija kilka miesięcy.

Najwięcej wniosków w ramach programu złożono w lipcu, sierpniu i wrześniu, ale decyzje kredytowe były przyznawane dopiero kilkanaście tygodni później. Czas oczekiwania na uruchomienie kredytu zazwyczaj nie jest tak długi, ale latem do banków wpływała rekordowa liczba aplikacji, co znacznie wydłużyło proces rozpatrywania wniosków.

W bankach królował Bezpieczny Kredyt 2 proc.

BIK informuje, że w listopadzie zeszłego roku banki udzieliły 13 912 kredytów na 2 proc., co stanowiło 59 proc. wszystkich kredytów hipotecznych. Łączna wypłacona kwota sięgnęła 5,702 mld zł.

Aleksandra Stankiewicz-Billewicz, menedżer ds. relacji z mediami w BIK wyjaśnia, że na rekordowy popyt wpłynęli nie tylko beneficjenci rządowego programu, ale pośrednio także ci, którzy się do niego nie kwalifikowali. Mieszkania zaczęły szybciej znikać z rynku, więc osoby, które i tak miały w planach zakup nieruchomości, musiały przyspieszyć się decyzję, aby zdążyć kupić upatrzone lokum.

Link do całości artykułu: https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/kolejne-rekordy-w-kredytach-hipotecznych-banki-udzielily-ich-na-kwote-ponad-95-mld-zl-28947.html

Brak komentarzy

Mieszkanie na start, a ceny mieszkań

Pod koniec 2023 r. wzrost cen mieszkań przyspieszył, na co wskazuje najwyższy od dwóch lat wzrost odczytu indeksu urban.one. Tymczasem eksperci wieszczą, że wzrosty pozostaną z nami w 2024 r. Wśród powodów: „Mieszkanie na start”, nowe prawo budowlane i niska podaż nowych mieszkań.

W listopadzie 2023 r. odczyt indeksu urban.one przygotowywanego dla Bankier.pl i „Pulsu Biznesu” przez Cenatorium wyniósł dla całej Polski 110,03 pkt. I choć wciąż jest on niższy w ujęciu rocznym, to listopadowy odczyt był o 0,93 pkt wyższy od październikowego. Tym samym był to 7. miesiąc z rzędu ze wzrostem i jednocześnie najwyższy wzrost w ujęciu miesięcznym od ponad dwóch lat, a dokładnie od lipca 2021 r.

Wyraźnie wzrosły także pozostałe indeksy. Odczyt dla największych polskich miast z wyłączeniem Warszawy (Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Gdańsk i Gdynia) zatrzymał się na 123,73 pkt (+0,59 pkt m/m i +5,04 pkt r/r), z kolei w przypadku indeksu dla Warszawy zanotowano 121,57 pkt. (+0,85 pkt m/m i 2,12 pkt r/r).

Sztucznie wysoki popyt, sztucznie niska podaż

W listopadzie branżę i ceny w dalszym ciągu napędzał popyt na hipoteki wytworzony dopłatami w ramach „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”.

W listopadzie 2023 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało blisko 40 tys. osób, co – w dalszym ciągu biorąc pod uwagę efekt niskiej bazy – przełożyło się na wzrost w ujęciu rocznym o 193 proc.

Efektem dużej liczby wniosków we wcześniejszych miesiącach było z kolei 23,7 tys. kredytów mieszkaniowych udzielonych przez banki w listopadzie. Było ich niemal tyle samo co w październiku (24,1 tys.) oraz o 259 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2022 r., gdy uruchomiono 6,6 tys. kredytów mieszkaniowych.

Za popytem sztucznie kreowanym rządowymi dopłatami w ramach „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” nie nadąża podaż. Choć w listopadzie liczba nowych budów wzrosła w ujęciu rocznym o 48 proc., to w pamięci trzeba mieć fakt, że w listopadzie 2022 r. branża była w środku dołka zapoczątkowanego w połowie 2022 r.

– Miesięczna liczba budów mieszkań rozpoczynanych przez deweloperów ustabilizowała się na przeciętnym poziomie, który nie gwarantuje zaspokojenia popytu generowanego przez program „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” – ocenia Małgorzata Wełnowska, starszy analityk ds. rynku nieruchomości w Cenatorium.

Jak dodaje, w najbliższych miesiącach powinna rosnąć za to liczba uzyskiwanych przez deweloperów pozwoleń na budowę mieszkań, na co wpływ będzie miało wprowadzenie z początkiem kwietnia zmian nowych warunków technicznych. Mogą być one również jednym z czynników stymulujących podwyżki cen mieszkań.

– Zmiana przepisów może zmienić obraz rynku. Z jednej to zmiana in puls, ponieważ poprawi się komfort mieszkań. Z drugiej strony deweloperzy będą dysponować mniejszą powierzchnią do sprzedaży, a to będzie wpływać na ceny mieszkań – zauważa ekspertka Cenatorium.

„Mieszkanie na start” przebije „Bezpieczny kredyt 2 proc.”?

Mocniejszym katalizatorem wzrostu cen będzie jednak – o ile zostanie uruchomiony – zapowiedziany niedawno program nowych dopłat do kredytów mieszkaniowych „Mieszkanie na start”.

– Już „Bezpieczny kredyt 2 proc.” spowodował, że z oferty bardzo szybko znikały najtańsze mieszkania, a ceny nieruchomości rosły z miesiąca na miesiąc. Dodatkowo bardzo dobre wyniki sprzedaży mieszkań wywarły dużą presję na dalsze wzrosty cen – mówi Małgorzata Wełnowska.

Widać to nie tylko po średnich cenach transakcyjnych zanotowanych w III kw. 2023 r., a więc w ciągu pierwszych trzech miesięcy w świecie „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”, ale również po przeciętnych oczekiwaniach sprzedających mieszkania.

Jak wynika z monitoringu cen prowadzonego przez Cenatorium, w listopadzie 2023 r. średnia cena ofertowa dla siedmiu największych polskich rynków nieruchomości wzrosła w ujęciu miesięcznym o 2 proc. – zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Przyczyną tak dużego skoku cenowego była jednak w głównej mierze wyprzedaż mieszkań tańszych i w konsekwencji większy udział drogich lokali w strukturze ofert.

Zdaniem Michała Kubickiego, eksperta Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej, brak uruchomienia nowego programu dopłat pokroju „Mieszkania na start”, w obliczu wciąż drogich kredytów mieszkaniowych, przełożyłby się na znaczący spadek sprzedaży.

– Spadek byłby tak drastyczny jak obserwowany jesienią 2022 r. Już teraz widać znaczący spadek nowo rozpoczynanych projektów oraz znacznie mniejszą liczbę wydawanych pozwoleń na budowę. Z drugiej strony ceny mieszkań osiągnęły już absolutny zenit, który skutecznie i na lata, pozbawił dostępu do własnego mieszkania setki tysięcy młodych ludzi. Krótkoterminowo rozwiązaniem mogłoby być wsparcie dla rynku najmu.

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Indeks-urban-one-Mieszkanie-na-start-nowe-prawo-budowlane-i-niska-podaz-podniosa-ceny-mieszkan-8675700.html

Brak komentarzy

Życzenia świąteczne

Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia pełnych radości, ciepła i niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery. Wraz z serdecznym podziękowaniem za dotychczasowe korzystanie z naszych usług.

Życzy,

Biuro Nieruchomości Merkury

Brak komentarzy

Jak działamy w czasie epidemii COVID-19?

Specjalnie dla Państwa wprowadzamy usprawnienia dotyczące aktualnie panującej sytuacji w kraju. W zakresie usług związanych z kupnem/sprzedażą nieruchomości wprowadzamy usługi, mające na celu zmniejszenie kontaktu osobistego. Zachęcamy do spotkań online. Spotykając się on-line możemy osiągnąć tak samo wiele, jak poprzez spotkanie tradycyjne. Ponadto, oferujemy wirtualne spacery po nieruchomościach. Zachęcamy do kontaktu.

Brak komentarzy

Dodatkowe środki na dopłaty w programie MDM „Mieszkanie dla Młodych”- już w sierpniu 2017r.

Prace nad nowelizacją ustawy MDM intensywnie postępują. Projekt został już skierowany do czytania w komisjach: Finansów Publicznych oraz Infrastruktury.

Przypomnijmy cel zmiany:


Obecnym założeniem jest, że w danym roku kalendarzowym można wykorzystać 95% założonej puli, pozostałe 5% (czyli 37 mln PLN z puli 2017 i 38 mln PLN z 2018) miało zostać przeznaczone na wypłaty dodatkowego wsparcia dla beneficjentów z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka. W momencie osiągnięcia pułapu 95% rezerwacji, banki zaprzestawały przyjmowania wniosków, bez możliwości wznowienia procesu.


Bardzo często zdarzało się, że klient otrzymał decyzję negatywną i nie mógł podpisać umowy kredytowej lub też po prostu jedna ze stron wycofała się z transakcji. W efekcie ponad 30 mln PLN z 2017 roku powróciło do puli. Według obecnie obowiązującej wersji ustawy kwota ta by przepadła.


W połowie sierpnia beneficjenci dostaną więc w sumie do dyspozycji dodatkowo ponad 69 mln PLN. Przy średnim poziomie dofinansowania na poziomie około 26 tys. PLN pozwoli to na przyznanie wsparcia dla około 2,7 tys. dodatkowych wniosków.

Jest to szczególnie optymistyczna wiadomość dla osób, które nie uzyskały wsparcia, a nie będą mogły o nie wnioskować w przyszłym roku ze względu na przekroczenie kryterium wieku 35 lat. Zła wiadomość jest natomiast to, ze środków nie wystarczy zapewne na długo.


W szczytowym okresie zainteresowania MDMem taka kwota była rezerwowana przez beneficjentów w ciągu zaledwie jednego dnia. Warto się więc pospieszyć i już dzisiaj zweryfikować swoją zdolność kredytową oraz sprawdzić, jakich dokumentów będą wymagały banki.

Zatem przy obecnym tempie prac ustawa ma szansę zostać podpisana w dniu 8 sierpnia 2017, po czym banki wznowią przyjmowanie wniosków o dofinansowanie.

Źródło: mieszkaniedlamlodych.com