Klauzula wyłączności oznacza, że nie wolno korzystać z usług innego agenta. Brzmi ona tak: „Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać w czasie trwania niniejszej umowy żadnych zleceń w zakresie objętym jej przedmiotem jakiemukolwiek innemu podmiotowi, w szczególności – innemu biuru pośrednictwa w obrocie nieruchomościami”. Umowę na wyłączność zawiera się na czas określony. Zaletą takiej współpracy jest to, że kontaktujemy się tylko z jednym biurem. Oferta naszego mieszkania jest lepiej reklamowana a pośrednik bardziej się przykłada do swojego zadania, bo wie, że inny agent go nie ubiegnie. Może więc przeznaczyć środki na specjalne wyróżnienia w portalach internetowych, umieszczać fotooferty w prasie. Jeśli w sprzedawanym lokalu już nie mieszkamy, a agent działa na wyłączność, można przekazać mu klucze dzięki czemu nie trzeba będzie przyjeżdżać za każdym razem, gdy ktoś zechce obejrzeć mieszkanie. Zatem umowa na wyłączność zapewnia nam komfort w obsłudze sprzedaży bądź kupna nieruchomości.