Każdą umowę sprzedaży można poprzedzić umową przedwstępną, jednak jej zawarcie ma sens tylko wówczas, jeżeli z różnych względów zawarcie umowy ostatecznej nie jest od razu możliwe; na przykład, gdy kupujący potrzebuje czasu na dokończenie formalności kredytowych w banku. Jeżeli natomiast nie ma przeszkód strony powinny od razu udać się do notariusza. Zabezpieczeniem wykonania umowy ostatecznej jest zapłacony przy umowie przedwstępnej zadatek. Jeżeli kupujący w wyznaczonym terminie nie zawrze umowy sprzedaży, bo na przykład rozmyśli się, wówczas cała kwota zadatku mu przepada. Umowę przedwstępną możesz zawrzeć zarówno w formie aktu notarialnego jak i cywilnoprawnej. Nie ma szablonu umowy przedwstępnej. Każda transakcja jest inna, za każdym razem jest wiele istotnych szczegółów, które należy w umowie przedwstępnej uwzględnić.